คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


การบริการระบบสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาเขตระยอง

VDO การนำเสนอบริการระบบสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาเขตระยอง

สามารถรับชมผ่านทาง Link ด้านล่าง

https://www.youtube.com/watch?v=uwt2IC7SGck&feature=youtu.be