คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียม

ทาง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง ขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไม่มีนโยบายในการให้นักศึกษาโอนเงินค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด เข้าบัญชีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่จะต้องเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ" เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อหากมีการแจ้งให้โอนเข้าบัญชีบุคคลส่วนตัว
ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูล
ได้ที่ คุณสุธาสินี ผู้อำนวยการกองคลัง มจพ. เบอร์โทรศัพท์ 081-4587058