คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กรอกแบบสำรวจข้อมูลและสถานะการฉีดวัคซีน COIVD-19


ขอประชาสัมพันธ์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กรอกแบบสำรวจข้อมูลและสถานะการฉีดวัคซีน COIVD-19 (สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง)
โดยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. ระยอง จะนำข้อมูลที่ท่านให้มา ใช้ประกอบการกำหนด นโยบายการเข้าพื้นที่ อาคารคณะฯ ของนักศึกษา
ที่ Link
https://forms.gle/jWFtMKcGPrNtX3fP7