คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานแบบมืออาชีพ และโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานแบบมืออาชีพ วันที่ 17 มีนาคม 2566
- โครงการปัจฉิมนิเทศ วันที่ 22 มีนาคม 2566
รายละเอียดและกำหนดการตามที่แนบมานี้