คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงานและอาคาร)

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน) และ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) โดยรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแสดงดังเอกสารแนบ download ( 2 ไฟล์ ) ทั้งนี้วันเวลาดำเนินการสอบจะทำการประกาศอีกครั้งผ่านทางหน้า Website