คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ขั้นตอนการดำเนินงานการฝึกงานของนักศึกษาโครงการสหกิจ

       รายละเอียดของนักศึกษาฝึกงานโครงการสหกิจแสดงไว้ในเอกสารแนบ ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน สำหรับสถานที่ฝึกงานสามารถเลือดได้ตามเอกสารแนบที่ระบุ (Download) ด้านล่าง

       หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ดนัยณัฎฐ์ วิยาสิงห์ ชั้น 2 สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม