คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


นางสาวเพ็ญสุภา พงษ์ทอง

Pensupa Pongthong


ตำแหน่ง
บุคลากร
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5410
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย