คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ความร่วมมือ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chengdu Technological University

    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chengdu Technological University แบบ Online  โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย ทางด้าน พลังงาน , สิ่งแวดล้อม และ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ในภูมิภาค EEC โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศ อีกทั้งการพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยของทางคณะฯ ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ 

    มหาวิทยาลัย Chengdu Technological University (CDTU) เป็นหมาวิทยาลัยรัฐบาลในระดับปริญญาตรีที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลมณฑลเสฉวนและดูแลโดยกรมสามัญศึกษาประจำจังหวัดเสฉวน ก่อตั้งขึ้นใน 1913 เป็นโรงเรียนอุตสาหกรรมแห่งแรกที่จัดขึ้นในเสฉวนหลังการปฏิวัติในปี 1911 CDTU ได้รับการเปลี่ยนชื่อ 12 ครั้งในช่วงเวลาต่างๆ ของประวัติศาสตร์ รู้จักกันในชื่อ “Sichuan Class A Industrial School”, “Chengdu Advanced Industrial Vocational School”, “Chengdu Radio Machinery College”, “Chengdu Electromechanical College”  โดยในเดือนมีนาคม 2012 โรงเรียนนี้ได้รับการอัปเกรดเป็นมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีสี่ปี—มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉิงตู (CDTU) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยนำร่องสำหรับ "แผนการศึกษาและฝึกอบรมวิศวกรดีเด่น" ระดับจังหวัด