คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

_RESEARCH_TXT_


กลุ่มวิจัย SciEE Research Group ของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

8 ตุลาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้มี ผลงานวิจัยที่น่าสนใจ ด้าน พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยกลุ่มวิจัย จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย


1. Biotechnologies for Energy and Environmental Applications [BIO]
2. Advanced Materials and Systems for Energy and Environmental Applications [AMS]
3. Data Science and Computational for Energy and Environmental Applications [DSC]
4. Chemical Technologies for Energy and Environmental Applications [CMT]
5. Management Technologies for Energy and Environmental Applications[MNT]


รายละเอียดสามารถเข้าชมได้จาก Catalog รวบรวมผลงานของกลุ่มงานวิจัย และ นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

รายละเอียดสามารถดูรายละเอียดและ Download ได้จาก PDF Viewer ด้านล่าง