คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

VDO SCIEE


VDO กล่าวต้อนรับ และ ให้โอวาสแก่นักศึกษาใหม่
แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม - SciEE
Q&A SciEEพี่บอกต่อ
SciEE Zero Waste
พลังงานจาก Solar cell
ทำความรู้จักคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม Open House SciEE62