คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 โครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย
2. โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
3. โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
ตามเอกสารแนบ
*ขอให้นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ @เข้ากลุ่มไลน์ตาม QR Code เพื่อรับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์