คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผอ. โรงเรียน ในพื้นที่การศึกษา จ.ระยอง เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง

คณะผู้อำนวยการโรงเรียนพี้นที่การศึกษาเขต 18 จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ชมภาพเพ่ิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/NqLkrriQJLJk8sm86